Światłowód to rodzaj kabla o budowie trójwarstwowej. Wnętrze światłowodu wypełnione jest rdzeniem, wykonanym z włókna szklanego i otoczonym osłoną mającą zdolność do odbijania światła. Światłowód jest powszechnie stosowany w instalacjach służących do przesyłu informacji. W celu płynnego przepływu danych, podczas łączenia światłowodów stosuje się metody łączące, których zadaniem jest eliminowanie zakłóceń. Najpopularniejsza z nich to spawanie światłowodów.

Na czym polega spawanie sieci światłowodowych?

Spawanie to metoda polegająca na łączeniu materiałów, stosowana nie tylko w przypadku metali, ale także podczas łączenia sieci światłowodowych. Podobieństwo tych procesów dotyczy wykonywania połączenia bez konieczności użycia dodatkowych, łączących elementów pośrednich, stwarzających ryzyko rozerwania złącza. Technologia ta polega na wykonaniu trwałego połączenia między dwoma włóknami światłowodowymi dzięki doprowadzeniu ich do temperatury topnienia. Kolejnym krokiem jest dociśnięcie końców światłowodu do siebie oraz uformowanie spawu. Dokładny proces spawania światłowodów składa się z:

  • usunięcia zewnętrznej osłonki polimerowej metodą mechaniczną, termiczną lub chemiczną,
  • przycięcia kabla światłowodu pod kątem prostym,
  • umieszczenia końców obu światłowodów w spawarce (należy pamiętać o zachowaniu kilku milimetrów odległości od siebie),
  • włączenia łuku elektrycznego,
  • spawania właściwego,
  • odprężenia spawu.

Czym spawa się sieci światłowodowe?

Do spawania światłowodów, niezbędna jest spawarka do światłowodów. Przed wykonaniem spawu, światłowody należy odpowiednio przygotować. Niezbędne jest usunięcie warstwy ochronnej za pomocą strippera.

W obecnych czasach, na rynku znaleźć można wiele spawarek światłowodowych, różniących się od siebie przeznaczeniem, ceną oraz właściwościami. Do ich poprawnej obsługi niezbędny jest ukończony kurs na spawacza światłowodów. Spawarka światłowodowa wysokiej jakości pozwala często zastosować odpowiednie programy, umożliwiające indywidualne ustawienie czasu czy temperatury spawania. Dużym atutem jest także wyświetlacz obrazujący spawane połączenie.

W podstawowych spawarkach światłowodowych wykorzystywana jest metoda centrowania do płaszcza. W takim przypadku zarówno geometria spawu, jak i centrowanie, zależą od dokładności wymiarowej płaszcza. Jego dopasowanie nie gwarantuje jednak dopasowania do rdzenia. Skutkuje to podwyższonymi stratami podczas wykorzystywania tej metody. Najczęściej spotykanymi spawarkami światłowodowymi są jednak te, posiadające możliwość centrowania do rdzenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *