Właściciele nieruchomości będą mieli pytania, kiedy przychodzi do zakupów odpowiedniej gwarancji na dom. Odpowiedzi na te pytania pomogą im znaleźć gwarancję, która zapewnia wszystkie zniżki i oszczędności, jakich potrzebują, aby utrzymać swój dom. Gwarancje zapewniają zniżki na naprawy i usługi wymiany elementów, które są objęte gwarancją.

Właściciel domu musi wybrać plan dla swojej gwarancji domu z dostępnych planów, lub mogą dostosować plan, który obejmuje wszystko, co jest zainstalowane w ich nieruchomości. Nie są one ograniczone w tym, co jest objęte, a oni mogą uzyskać maksymalne pokrycie dla głównych instalacji, takich jak baseny i domy basen.

Dlaczego należy uzyskać gwarancję na dom?

Właściciele nieruchomości powinni uzyskać gwarancję na dom, aby dać im zniżki i pomóc im zaoszczędzić pieniądze na naprawach i usługach wymiany. Gwarancje obejmują różne instalacje w domu i pomagają właścicielowi domu obniżyć całkowity koszt tych istotnych usług.

Jakie urządzenia są objęte gwarancją?

Podczas przeglądu, co urządzenia są objęte gwarancją, właściciele nieruchomości zobaczyć pełną listę opcji dla tych podstawowych planów. Podstawowe gwarancje domu dla urządzeń obejmują lodówki, piece, piekarniki, pralki, suszarki i podgrzewacze ciepłej wody. Jeśli zainstalować urządzenia na zewnątrz swoich domów do kuchni zewnętrznych, mogą dodać urządzenia do gwarancji domu i uzyskać pokrycie dla nowych instalacji.

Jak często płacić za gwarancję domu?

Właściciele nieruchomości będą płacić za samą gwarancję domu poprzez jedną płatność ryczałtową lub poprzez składanie miesięcznych płatności. Gwarancja domu może zapewnić właścicielowi domu z szacunkowym kosztem w zależności od powierzchni nieruchomości, jakie elementy chcą pokryć i plan, który wybierają.

Oprócz rocznego kosztu gwarancji domu, właściciel domu będzie płacić opłaty za usługi. Opłaty serwisowe stanowią ich część kosztów napraw lub wymiany. Firma udzielająca gwarancji na dom zapewnia dostęp do usługodawcy i dokonuje uzgodnień dotyczących usług.

Jak właściciel domu uzyskuje pokrycie?

Właściciel nieruchomości musi złożyć roszczenie za pośrednictwem firmy udzielającej gwarancji na dom, aby uzyskać pokrycie kosztów usług. Mogą złożyć wniosek dzwoniąc do firmy gwarancyjnej lub przesyłając go online. Firma gwarancyjna sprawdza roszczenie i kontaktuje się z dostawcą usług w zależności od problemu, z jakim boryka się właściciel domu. Dostarcza kosztorys usług, który pokazuje, ile właściciel nieruchomości zapłaci i ile pokrywa gwarancja.

Czy właściciel domu wybiera usługodawców?

Nie, firma gwarancyjna sprawdza usługodawców w okolicy właściciela domu, a następnie zawiera z nimi umowy. Firma gwarancyjna umawia się na spotkanie z usługodawcą dla właściciela domu, a usługodawca wykonuje usługi.

Właściciele domów nie mają możliwości wyboru usługodawców, których chcą użyć do swoich napraw lub wymiany usług. Jednakże, jeśli mieli negatywne doświadczenia z usługodawcą, firma gwarancyjna znajdzie alternatywnego usługodawcę spośród wstępnie sprawdzonych firm lokalnych. Jeśli właściciel nieruchomości ma jakiekolwiek problemy z usługodawcą, może je zgłosić firmie gwarancyjnej.

Czy konserwacja wpływa na ochronę ubezpieczeniową?

Jeśli właściciel nieruchomości nie utrzymuje swoje systemy i instalacje zgodnie z warunkami gwarancji domu, mogą one być odmówione pokrycia. Gwarancje domowe mają ścisłe klauzule dotyczące usług konserwacyjnych, a właściciel nieruchomości musi postępować zgodnie z tymi instrukcjami. Wiele systemów, takich jak systemy ogrzewania i chłodzenia, wymaga od właściciela domu zatrudnienia profesjonalisty w celu wykonania sezonowych zadań konserwacyjnych.

Właściciel domu musi ustawić usługi zgodnie z harmonogramem ustalonym przez firmę udzielającą gwarancji na dom. Gwarancja domu zapewnia im zniżki na te usługi, które sprawiają, że utrzymanie systemów ogrzewania, chłodzenia i wentylacji jest bardziej przystępne.

Czy powinni anulować gwarancję producenta, jeśli mają gwarancję domu?

Gwarancja producenta daje konsumentom dodatkową ochronę dla różnych produktów, które kupują do swoich domów. Gwarancja producenta oferuje pomoc przy naprawach i wymienia produkt, jeśli stanie się on wadliwy w okresie obowiązywania gwarancji. Właściciele nieruchomości muszą przestrzegać wszystkich instrukcji zawartych w gwarancji producenta, aby uniknąć jej unieważnienia.

Gwarancja domowa daje im dodatkową ochronę dla tych produktów i instalacji. Mogą oni uzyskać dodatkowe pokrycie, posiadając zarówno gwarancję domową, jak i gwarancję producenta. Pomocne jest zachowanie obu, jeśli są one dostępne dla danego produktu. To może pomóc właścicielowi nieruchomości zaoszczędzić setki dolarów.

Właściciele nieruchomości rozważają korzyści płynące z zakupu gwarancji domowej i odkrywają, że produkty te pomagają im zaoszczędzić sporo na koniecznych naprawach i usługach wymiany. Podstawowe plany mają zastosowanie do głównych instalacji systemów w domu, takich jak elektryczne i wodno-kanalizacyjne. Właściciel domu może również uzyskać pokrycie dla urządzeń i ich usług HVAC poprzez wybrane plany.

Przy wyborze odpowiedniego planu gwarancji domu, właściciel nieruchomości musi rozważyć, ile kosztuje sama gwarancja i ile wynoszą opłaty za usługi dla każdej instalacji. Firma udzielająca gwarancji na dom może przedstawić szacunkowe koszty gwarancji i wszystkich związanych z nią opłat.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *