Czy da się zaprojektować halę produkcyjną bez znajomości potrzeb i oczekiwań inwestora? Jeśli budynek ma być funkcjonalny i bezpieczny, zdecydowanie nie. Ścisła współpraca pomiędzy klientem a generalnym wykonawcą obiektu jest kluczowa. Co należy ustalić już na etapie pierwszych rozmów?

Proces przygotowania projektu hali produkcyjnej jest czasochłonny nie tylko ze względu na konieczność wykonania precyzyjnych obliczeń, lecz także uzyskania wielu informacji od inwestorów. Zanim przystąpi się do tworzenia rysunków, trzeba porozmawiać z klientem i ustalić różne kwestie, które wpłyną na to, jakie rozwiązania będzie można zaproponować.

Po spotkaniach wykonuje się tak zwany pierwowzór projektu, a dopiero później projekt właściwy.

Co jest szczególnie istotne dla projektantów hal stalowych?

Przeznaczenie hali

Planowane przeznaczenie budynku. Hale stalowe mogą być wykorzystywane jako magazyny, obiekty logistyczne, produkcyjne, produkcyjno-magazynowe, handlowe czy widowiskowo-sportowe. W zależności od tego, jakie procesy będą przeprowadzane wewnątrz i jakie towary planuje się przechowywać, projektuje się różne konstrukcje.

Np. hale produkcyjne z suwnicami muszą mieć większą wytrzymałość na obciążenia niż obiekty logistyczne, w których nie są potrzebne urządzenia do transportu bliskiego. A hale służące do składowania towarów niebezpiecznych powinny spełniać inne normy niż te przeznaczone do wytwarzania i magazynowania żywności.

produkcja-hal-min

Parametry techniczne, otoczenia i środowiskowe

Z punktu widzenia projektanta równie istotne są parametry techniczne, otoczenia oraz środowiskowe. Projektowanie hali produkcyjnej wymaga uwzględnienia m.in.:

  • oczekiwanych wymiarów obiektu
  • warunków zagospodarowania terenu
  • istniejącej zabudowy i infrastruktury
  • norm przeciwpożarowych
  • wyników badań geologicznych
  • siły wiatru i intensywności opadów na danym terenie.

Materiały i technologie

Projekty hal produkcyjnych nie mogą powstać bez ustalenia, czy konieczne będzie zastosowanie konstrukcji hybrydowej, czy wystarczy sama stal, jaką nośność i wytrzymałość ma mieć posadzka, która obudowa obiektu lepiej się sprawdzi i czym pokryć dach, żeby zapewnić odpowiednią izolację termiczną.

W tym zakresie warto zdać się na doświadczonych generalnych wykonawców. Oni, znając przeznaczenie budynku, są w stanie zaproponować optymalne rozwiązania obniżające koszty inwestycji.

Aspekty wizualne

W projekcie należy uwzględnić również aspekty wizualne, to znaczy liczbę doków przeładunkowych, rodzaj elementów odpowiadających za dopływ światła słonecznego do wnętrza hali, zagospodarowanie terenu wokół obiektu (m.in. parkingi, drogi dojazdowe, tereny zielone) itp.

Wszystkich wymienionych powyżej informacji nie da się uzyskać bez rozmów z inwestorem, dlatego przy projektowaniu hal dobra komunikacja pomiędzy klientem a wykonawcą jest tak ważna.

Więcej na ten temat przeczytasz w artykule przygotowanym przez doświadczonego generalnego wykonawcę, firmę Commercecon: https://commercecon.pl/baza-wiedzy/projektowanie-hal-stalowych-na-co-nalezy-zwrocic-uwage/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *